Bild 1924 En historisk bild av Viggans fotbollslag från 1924 som har sina poänger. Den här bilden togs samma dag som Olle Gottfriedz, längst till vänster i bakre ledet, konfirmerades och Olle blev för att klara av bägge evenemangen tvungen att spela i sina konfirmationsbyxor. Övriga spelare i bakre raden är Sven Sahlberg, Häge Pettersson, Kurre Hägg, Helge Jansson, Herbert Gustafsson, Helge Viberg och lagledaren J.F. Svensson, som även var handlare och föreningens sponsor. I främre raden från vänster ser vi Nisse Sundqvist, Martin Sohlberg och Harry Jansson.