Bild 1950-talet I Viggans A-lag från 1950 ser vi från vänster i bakre raden: Sven “Tumba” Johansson, Henry Andersson, Sune Hansson, Gunnar Nordström, Lars Hellström, Bertil “Svarten” Berulf. I främre raden ser vi: Lars Netzler, Karl-Ivar Åberg, Stig Lundgren, Owe Sjöblom och Börje Nordqvist. Året efter, då Viggan vann “Kvalifiken”, spelade också bl a Roffe och Stickan Nordström, Ersan Karlsson (Coborn), Lennart Bile och Karl Johan Karlsson.